Ngừng tìm kiếm work-life balance

Nhìn những người đang làm việc xung quanh mình, ở nhiều lứa tuổi, nhiều nghề nghiệp, mình chợt nhận ra không ai trong số đó đang cân bằng giữa công việc và cuộc sống cả. Những người mình thấy hạnh phúc, tận hưởng với cuộc đời này lại đều có điểm chung, đều hết mình…