Trò chuyện trên Ky Quan San

Nếu như chuyến trekking 02 năm trước là chuyến đi mà mình tự an ủi, vỗ về bản thân thì chuyến trekking 2020 này, mình đã nhìn cuộc đời với một cái nhìn rất khác.  Dãy Ky Quan San hay Bạch Mộc Lương Tử là ranh giới tự nhiên phân chia hai tỉnh Lai Châu…