Tỷ phú bán giày – Tony Hsieh

Văn hoá doanh nghiệp là tinh thần của tổ chức, nhưng linh hồn của nó xuất phát từ người đứng đầu, đó là những gì đọng lại trong mình sau khi gập lại cuốn sách Tỷ phú bán giày của Tony Hsieh, CEO Zappos một công ty phục vụ khách hàng và tình cờ bán…

Trò chuyện trên Ky Quan San

Nếu như chuyến trekking 02 năm trước là chuyến đi mà mình tự an ủi, vỗ về bản thân thì chuyến trekking 2020 này, mình đã nhìn cuộc đời với một cái nhìn rất khác.  Dãy Ky Quan San hay Bạch Mộc Lương Tử là ranh giới tự nhiên phân chia hai tỉnh Lai Châu…