Tỷ phú bán giày – Tony Hsieh

Văn hoá doanh nghiệp là tinh thần của tổ chức, nhưng linh hồn của nó xuất phát từ người đứng đầu, đó là những gì đọng lại trong mình sau khi gập lại cuốn sách Tỷ phú bán giày của Tony Hsieh, CEO Zappos một công ty phục vụ khách hàng và tình cờ bán…