Cách để tạo một blog cho riêng mình (Phần 2)

Ở Phần 1 của bài viết, mình đã chia sẻ đến phần chọn theme cho website của bạn. Sau gần một năm quay lại viết tiếp phần 2, tư duy của mình đã có một chút thay đổi về việc có hay không nên mua và sử dụng tên miền và duy trì một tên…