Năm năm đi làm lần thứ nhất: Mình thất nghiệp

Chập chững bước vào con đường công sở từ đầu tháng 4.2016 đến thời điểm hiện tại, những ngày cuối tháng 5.2021, sau 5 năm chăm chỉ làm việc, chăm chỉ cống hiến, mình quyết định nghỉ việc. Những lúc viết những dòng này, mình mới nhận ra đã năm năm đã trôi qua. Buổi…

Accept the change

Cuộc đời là một cuộc phiêu lưu mà ở đó, con người có cơ hội để trải nghiệm, để sống hết mình, để là chính mình và khám phá mình giữa vũ trụ bao la đó. Mình đã có 10 ngày nằm nhà và nằm viện, không phải động đến công việc và dành 100%…