Hôn nhân – Hành trình biết ơn

Tình yêu có thể là việc của riêng hai người nhưng hôn nhân thì không phải thế. Mình thấm thía câu này từ chính những ngày sửa soạn cho lễ cưới của bọn mình. [Hà Nội, 23.03.2021] Nói sửa soạn thì hơi điêu vì thật ra vợ chồng mình chẳng làm được gì nhiều cả….