2018.12.03 Đôi điều về máy ảnh (Phần 1)

Máy ảnh compact, mirrorless, DSLR là gì? Chúng có điểm gì giống và khác nhau, làm sao phân biệt chúng? Bà mẹ hai con (Ron và Chie) sẽ tổng hợp sơ bộ một số thông tin về máy ảnh nói chung mà mình lưu lại trong máy tính cá nhân. Những thông tin này theo…