2018.12.08 Catch me if you can

Mặc dù không hẳn là một người sapiosexual – thuật ngữ dùng để ám chỉ những người cảm thấy bị hấp dẫn và lôi cuốn bởi trí tuệ cũng như khả năng thông minh của người khác, nhưng thực tế là mình bị thu hút bởi những người thông minh, hoặc nói như bạn mình…